Untitled Document
 
 
 
  
제품 트레이
[ 2019-05-02 09:36:14 ]
  
운영자
조회수: 668        


     

           재      질   : PET, PS, PP

           두      께 : 0.5T~1.5T

           적용품목 : 자동차부품 트레이, 전자부품 트레이, 휴대폰 트레이


진공성형
일반 제품 트레이
친환경 식품용기
unYRrLWJTNQTLW
트리밍기 가공 제품
자동차 내, 외장 트레이
자동차 부품 진공 성형트레이
제품 트레이
제품 트레이
일반제품 트레이
트레이(SUN-진공성형)
1 
제목 내용